Sociologia Timpului

Curs opțional (Anul III) – Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București

Seminal time

Programa seminarului: [Descărcare]

  • Seminar 1: Forme de a cunoaște realitatea socială prin conceptualizări ale timpului / Indicații privind realizarea unei prezentări [detalii]
  • Seminar 2: Fenomenologia socială a timpului / Studiu de caz: (Re)definirea experienței intersubiective în cadrul Muzeului Tehnologiei din Jurassic [detalii]
  • Seminar 3: Procesele de construcție socială a realității timpului / Studiu de caz: Tipuri de cunoaștere produse colaborativ în cadrul platformei Wikipedia [detalii]
  • Seminar 4: Ordinea temporală din perspectiva sociologiei dramaturgice / Studiu de caz: Prezentarea sinelui prin intermediul platformei Instagram [detalii]
  • Seminar 5: Dialectica timpului și a spațiului în contextul modernității reflexive / Studiu de caz: Structură și agentitate în modul de concepere și utilizare a platformei Facebook [detalii]
  • Seminar 6: Conceptualizări ale viitorului în contextul unei societăți a riscului / Studiu de caz: Rolul platformei Twitter în definirea subiectelor aflate pe agenda publică [detalii]
  • Seminar 7: Instituții sociale ale timpului în contextul unei modernități fluide / Studiu de caz: Redefinirea conceptului de intimitate prin intermediul aplicației Tinder [detalii]
  • Seminar 8: Moduri de petrecere a timpului liber, habitus și inegalități sociale / Studiu de caz: Rolul aplicației Spotify în legitimarea unei structuri de clasă prin medierea gusturilor muzicale [detalii]
  • Seminar 9: Instantaneitate și simultaneitate în contextul capitalismului de rețea / Studiu de caz: Modul prin care petițiile online definesc cetățenia digitală și modelează înțelesurile participării civice [detalii]
  • Seminar 10: Rolul elementelor culturii materiale în definirea semnificațiilor atribuite timpului / Studiu de caz: Interpretarea relației om-automobil din perspectiva teoriei actor-rețea [detalii]